DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  crank web คือ ...
   
  crank web ความหมาย คือ สายใยข้อเหวี่ยง, แผ่นยึดปลายก้านสูบกับเพลา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)