DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cross head คือ ...
   
  cross head ความหมาย คือ หัวต่อขวาง คือการติดต่อระหว่างก้านต่อกับก้านลูกสูบในเครื่องจักรไอน้ำโดยเปลี่ยนแปลงจากหมุนรอบเป็นการเคลื่อนไหวชักขึ้นชักลง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)