DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  curve, backwater คือ ...
   
  curve, backwater ความหมาย คือ เส้นโค้งน้ำเท้อ : เส้นแสดงความลาดเทของผิวน้ำเท้อ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)