DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cutting compound คือ ...
   
  cutting compound ความหมาย คือ สิ่งที่ผสมที่ใช้หยอดในเครื่องจักรมิให้ร้อนจัดเมื่อมีการเสียดสี, มักจะใช้ Lard oil ผสมกับ Sola Water หรือสิ่งอื่นๆ ที่ช่วยให้มีความยั่งยืน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)