DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  damp proofing คือ ...
   
  damp proofing ความหมาย คือ (ก่ออิฐ) การป้องกันความชื้นผนังกำแพง โดยใช้วัตถุที่ทำให้ทึบกันมิให้ความชื้นผ่านเข้าไปได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)