DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  decelerometer คือ ...
   
  decelerometer ความหมาย คือ (รถยนต์) เครื่องบันทึกอัตราความลดความเร็ว และแสดงสมรรถภาพของการหยุดรถด้วยการใช้ห้ามล้อ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)