DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  depth of runoff คือ ...
   
  depth of runoff ความหมาย คือ ความลึกของน้ำท่า : ปริมาณน้ำท่าที่แสดงหน่วยเป็นความลึก หาได้จากปริมาณน้ำท่าทั้งหมดในลุ่มน้ำ หารด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำ มีหน่วยเป็น มม.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)