DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  distributor point คือ ...
   
  distributor point ความหมาย คือ ปุ่มทองขาวหรือปุ่มสะพานไฟของจานจ่าย (ซึ่งอยู่รอบๆ ผนังของตัวเรือนจานจ่าย ตรงกับช่องของปุ่มร่องบนฝาครอบ เป็นปุ่มทองขาวรับสัมผัสกับแขนคอนแทคท์ในจานจ่าย)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)