DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  donkey คือ ...
   
  donkey ความหมาย คือ (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)