DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  drying oil คือ ...
   
  drying oil ความหมาย คือ (หล่อหลอม) น้ำมันซักแห้ง เช่น น้ำมันดั้งอิ้ว ฯลฯ จะแห้งแข็งเมื่อผึ่งอากาศ ส่วนมากใช้เป็นส่วนประกอบของน้ำยาชักเงา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)