DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  ejector คือ ...
   
  ejector ความหมาย คือ (โรงงาน) เครื่องกดหรือดันหรือขับวัตถุที่ปั๊มหรือพิมพ์ให้หลุดออกมาจากแม่พิมพ์ ซึ่งส่วนมากมักเป็นรูปวงแหวนสะปริงหรือเป็นแผ่นกลมของยาง ฯลฯ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)