DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  encaustic (burnt in) คือ ...
   
  encaustic (burnt in) ความหมาย คือ วิธีการทาสีด้วยการใช้สีฝุ่นผสมกับขี้ผึ้งหรือยางไม้ โดยการอุ่นขี้ผึ้งให้ร้อนพวกกรีกดรมันและอียิบต์ชอบใช้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)