DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  engobe คือ ...
   
  engobe ความหมาย คือ ดินฉาบชั้นบางๆ ที่ปะรอยตำหนิบนเครื่องเคลือบดินเผา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)