DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  factor คือ ...
   
  factor ความหมาย คือ ตัวคูณหรือตัวหาร, ส่วนที่คูณกันขึ้นเป็นจำนวน เช่น 10 มีแฟคเตอร์หรือตัวคูณ คือ 2 กับ 5 , เหตุ, กรณี, ปัจจัย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)