DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Facsimile คือ ...
   
  Facsimile ความหมาย คือ ภาพเหมือนต้นแบบ [วิชาถ่ายภาพ]: โทรสาร [ไฟฟ้าสื่อสาร]; โทรภาพ, โทรสาร, ภาพเหมือนต้นแบบ [การพิมพ์]
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)