DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  fang bolt คือ ...
   
  fang bolt ความหมาย คือ (วิศว) สลักเขี้ยว เป็นสลักเกลียวมีเขี้ยวที่หัว สำหรับตรึงโลหะกับไม้ให้ติดกัน หรือใช้ตรึงกับผนังกำแพง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)