DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  feed water heater คือ ...
   
  feed water heater ความหมาย คือ หม้ออุ่นน้ำให้ร้อน ก่อนจะส่งเหม้อน้ำร้อนที่เพิ่มความร้อนทำกำลังไอน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)