DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  field coil คือ ...
   
  field coil ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) คอยล์หรือขดลวด ที่พันรอบเหล็กอ่อนหรือแม่เหล็กสนาม หรือขั้วแม่เหล็กของเครื่องมอเต้อร หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)