DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  fining คือ ...
   
  fining ความหมาย คือ การทำให้หมดจด การทำให้บริสุทิ์ เช่นการทำให้ทองคำหรือเงินบริสุทธ์ขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)