DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  absorb คือ ...
absorb [VT] ความหมาย คือ รับรู้ , ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส ,
absorb [VT] ความหมาย คือ ดูดซึม , ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ , digest; suck up; suck in
absorb [VT] ความหมาย คือ ทำให้หมกมุ่น , ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ , engross; engage
absorb [VT] ความหมาย คือ รวมเข้า , รวมเข้ามา ,
absorb [VT] ความหมาย คือ รับเอา , รับไว้ ,
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)