DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  manufacture คือ ...
manufacture [VI] ความหมาย คือ ผลิตด้วยเครื่องจักร , ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง ,
manufacture [VT] ความหมาย คือ ผลิตด้วยเครื่องจักร , ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง , make; produce
manufacture [VT] ความหมาย คือ ผลิตสารเคมี (ทางชีวเคมี) , สร้างสารที่จำเป็นต่อร่างกาย ,
manufacture [N] ความหมาย คือ ผลผลิต , ผลิตผล, สิ่งที่ผลิตขึ้นมา, งานผลิต ,
manufacture [N] ความหมาย คือ การผลิตด้วยเครื่องจักร , การอุตสาหกรรม, การสร้าง, การทำ , production; development; making
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)