DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  marseilles คือ ...
marseilles [N] ความหมาย คือ เพลงชาติฝรั่งเศส แต่งโดย Rouget de Lisle ในปี 1792 , ,
Marseilles [N] ความหมาย คือ เมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส , ,
Marseilles [N] ความหมาย คือ ผ้าฝ้ายหนามีต้นกำเนิดจากเมืองท่า Marseille ในประเทศฝรั่งเศส , ,
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)