DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  martyr คือ ...
martyr [VT] ความหมาย คือ ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา , ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ ,
martyr [N] ความหมาย คือ ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน , ผู้ยอมพลีชีพ ,
martyr [N] ความหมาย คือ ผู้ทุกข์ทรมาน , ผู้ทนทุกข์ , sufferer
martyr [N] ความหมาย คือ ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ , ผู้เรียกร้องความสนใจ ,
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)