DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  masochist คือ ...
masochist [N] ความหมาย คือ คนที่ชอบเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ลำบากหรือต้องเจ็บตัว , , sadist
masochist [N] ความหมาย คือ คนกามวิตถารที่ได้รับความสุขเมื่อตัวเองเจ็บปวด , , sadist
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)