DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  matriculate คือ ...
matriculate [N] ความหมาย คือ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา , ผู้สมัคร , matriculant
matriculate [VI] ความหมาย คือ สอบเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ , ,
matriculate [VI] ความหมาย คือ สมัครเข้าเป็นนักศึกษา , , enroll; enter
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)