DekGenius.com
Search :
สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย - ความหมายของคำว่า   มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี คือ หมายถึง ...
   
  มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี ความหมาย คือ เห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมีไม่เคยได้จนเกินพอดี
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย คำอื่น ๆ  
     
  มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว
ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้
ยกหางตัวเอง
ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
ลิ้นกับฟัน
วัวหายล้อมคอก
เส้นผมบังภูเขา
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
กงเกวียนกำเกวียน
เกี่ยวแฝกมุงป่า
คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
เด็ดดอกไม้ร่วมต้น
นายว่าขี้ข้าพลอย
ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน
ยกเมฆ
วัวสันหลังหวะ
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
กงเกวียนกำเกวียน
เขียนด้วยมือลบด้วยตีน
ตีตนก่อนไข้, ตีตนตายก่อนไข้
ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
รีดเลือดกับปู
หมาหวงห้าง
กงเกวียนกำเกวียน
งมเข็มในมหาสมุทร
เบี้ยน้อยหอยน้อย
ยิ้มด้วยปาก ถากด้วยตา
หมาเห่าใบตองแห้ง
กงเกวียนกำเกวียน
ชักหน้าไม่ถึงหลัง