DekGenius.com
Search :
สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย - ความหมายของคำว่า   คมในฝัก คือ หมายถึง ...
   
  คมในฝัก ความหมาย คือ มีความรู้ความสามารถ แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้เห็น
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย คำอื่น ๆ  
     
  โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน
จับแพะชนแกะ
ชักหน้าไม่ถึงหลัง
เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด
ตีนถีบปากกัด
เทือกเถาเหล่ากอ
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว
ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
วัวสันหลังหวะ
หมาสองราง
กงเกวียนกำเกวียน
ขนหน้าแข้งไม่ร่วง
ชักแม่น้ำทั้งห้า
ทำบุญเอาหน้า
ฝากผีฝากไข้
ราชรถมาเกย
สุนัขจนตรอก
กงเกวียนกำเกวียน
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
เถรส่องบาตร
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
เลือกนักมักได้แร่
กงเกวียนกำเกวียน
เงยหน้าอ้าปาก
ปลาหมอตายเพราะปาก
ราชรถมาเกย
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
กงเกวียนกำเกวียน