DekGenius.com
Search :
สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย - ความหมายของคำว่า   กระต่ายตื่นตูม คือ หมายถึง ...
   
  กระต่ายตื่นตูม ความหมาย คือ   คนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย คำอื่น ๆ  
     
  กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้
กินบนเรือนขี้บนหลังคา
ใกล้เกลือกินด่าง
ขวานผ่าซาก
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
จุดไต้ตำตอ
ได้ทีขี่แพะไล่
เถรส่องบาตร
ปล่อยเสือเข้าป่า
ฝากผีฝากไข้
ไม้ใกล้ฝั่ง
ลางเนื้อชอบลางยา
สุกเอาเผากิน
เอามือซุกหีบ
กงเกวียนกำเกวียน
ขายผ้าเอาหน้ารอด
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
เบี้ยบ้ายรายทาง
ม้าดีดกะโหลก
เลือดข้นกว่าน้ำ
อ้อยเข้าปากช้าง
กงเกวียนกำเกวียน
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
นายว่าขี้ข้าพลอย
มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ
สิ้นไร้ไม้ตอก
กงเกวียนกำเกวียน
ชนักติดหลัง
ปากหวานก้นเปรี้ยว
ลิ้นกับฟัน