DekGenius.com
Search :
คำศัพท์ฟิสิกส์ (Physics) - ความหมายของคำว่า   Electronics คือ หมายถึง ...
   
  Electronics ความหมาย คือ อีเล็กโทรนิคส์ คือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนที่ของอีเล็กตรอน
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)