DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ตำแหน่งเชิงมุม
ภาษาอังกฤษ : angular position
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย : มุมที่บอกตำแหน่งของวัตถุแข็งเกร็งในขณะที่วัตถุหมุนรอบแกนตรึง โดยวัดจากเส้นอ้างอิงที่อยู่ในวัตถุและตั้งฉากกับแกนหมุน
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)