DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : โบรโมไทมอลบลู
ภาษาอังกฤษ : bromothymol blue [bromthymol blue]
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

สารเคมีที่เป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้ทดสอบความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย มีช่วงการเปลี่ยนสีที่ pH ระหว่าง 6.0 - 7.6

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)