DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เครื่องหมุนเหวี่ยง
ภาษาอังกฤษ : centrifuge
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

อุปกรณ์ที่ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยง ทำให้ของแข็งตกตะกอน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)