DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ (รูปสามเหลี่ยมสมภาค)
ภาษาอังกฤษ : congruent triangles
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย :

รูปสามเหลี่ยมที่ทับกันสนิทพอดี

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
รูม่านตา
ละอองแข็งลอย
ลำดับลู่เข้า
ลิกิวล์
ลิ้นไบคัสปิด
วงชีพของการพัฒนาระบบ
วัตถุดิบ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วุ้น
สนามแม่เหล็ก
สมการลอการิทึม
สวิตช์อัตโนมัติ
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
สารประกอบเชิงซ้อน
สีทา
สเปิร์มนิวเคลียส
หน่วยรับความรู้สึก
หัวสดมภ์
อนุกรมอนันต์
อัตราส่วนความเร็ว
อิมัลซิไฟเออร์
ฮีโมโกลบิน, เฮโมโกลบิน
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
เซลล์ประสาทหลายขั้ว
เนมาโทซิสต์
เมทริกซ์เอกฐาน
เลือด
เส้นใยสังเคราะห์
เฮเทอโรไซกัสยีน