DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ไดโอด
ภาษาอังกฤษ : diode
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียวใช้ในเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไดโอดมีหลายชนิด แต่ที่นิยมอยู่ทั่วไปเป็นชนิดสารกึ่งตัวนำ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ไทรอยด์ฟอลลิเคิล
ไนลอน
ไบโอเจเนซิส
ไฟเบอร์กลาสส์
ไมโทคอนเดรีย, ไมโทคอนเดรียน
ไวอัสเตอร์รอล
ไอโซปรีน
ไฮเดรต, น้ำผลึก
ไฮดาโทด
การประจุไฟ
กฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่
กรดอะมิโนที่จำเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กลีบดอก
กล้ามเนื้อหูรูด
การกัดเซาะชายฝั่ง
การถ่ายทอดอิเล็กตรอน แบบเป็นวัฏจักร
การย่อยเชิงกล
การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
การเคลื่อนไหวแบบเกลียว
การแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิส
ของแข็ง
ครึ่งเซลล์
ความดันเลือด
ความเข้มเสียง
คอเลสเตอรอล
จันทรุปราคา
ช่วงเปิด
ดาวอังคาร
ตัวสะท้อน