DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เอนโดมีเทรียม
ภาษาอังกฤษ : endometrium
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

เยื่อที่บุผนังชั้นในของมดลูก เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสม ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมเยื่อนี้จะหลุดออกและถูกขับออกมาทางช่องคลอดพร้อมกับเลือด ซึ่งเรียกว่าระดู หรือประจำเดือน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)