อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ
ภาษาอังกฤษ : leaf electroscope
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

อุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้า ประกอบด้วยแผ่นโลหะบาง ๆ 2 แผ่น� เช่น แผ่นทองคำเปลว หรือแผ่นดีบุก เมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้ามาใกล้ แผ่นโลหะบางจะกางออก ซึ่งจะกางออกมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นจะมีประจุมากหรือน้อย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)