DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : หินปูน
ภาษาอังกฤษ : limestone
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต �ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)