DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : มัลแวร์
ภาษาอังกฤษ : malware
หมวดวิชา : คอมพิวเตอร์
ความหมาย :

โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แฝงมากับข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลาย หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  มาตรระดับความสูง
มิลลิปิด
มุมตรง
มุมเท่ากันทุกประการ
ยางเทียม
ยีสต์, ส่า
รอกเดี่ยวเคลื่อนที่
ระบบตัวเลขฐานสอง
ระบบเครือข่าย
รังสีเอกซ์
รูปทรงอิสระ
ลอการิทึมแบบเนเปียร์
ลิวคีเมีย
วอยซ์โอเวอร์ไอพี
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สติบไนต์
สมการลอการิทึม
สัญญาณแอนะล็อก
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
สิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เองจากสิ่งไม่มีชีวิต
สไตลัส
หมู่คาร์บอนิล
หินอ่อน
อะพาไทต์
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
ฮีเลียม
เครื่องหมายการค้า
เซลล์สุริยะ
เบสแก่
เยื่อหุ้มนิวเคลียส