DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แร่ธาตุ
ภาษาอังกฤษ : mineral salts
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

สารอาหารประเภทที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นสำหรับกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกาย เช่น เกลือของโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แวคิวโอล
แหล่งกำเนิดอาพันธ์
แอนติลอการิทึม
แอมพูลลา
แอลฟาเซลล์
แฮบบิชูเอชัน
โครงร่างแข็งภายใน
โซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม
โปรเทียม
โฟร์ทจีแอล
โรคคอพอกเป็นพิษ
โวลต์
ไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ
ไทมีน
ไมโครโปรเซสเซอร์
ไอโซเมอริซึม
ไฮฟา
การประจุไฟ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กระบวนการเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การทำนาดำ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความร้อนของปฏิกิริยา
คอร์ปัสแอลบิแคนส์