อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เวกเตอร์ศูนย์
ภาษาอังกฤษ : null vector [zero vector]
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย :

เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ �

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  เวสเซล
เวเลนซ์อิเล็กตรอน
เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม
เส้นดิ่ง
เส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นโค้งปรกติ
เหยื่อ
เอทิลีน
เอมิลแอลกอฮอล์
แกนจินตภาพ
แคแรกเทอริสติกของลอการิทึม
แผนที่ความคิด
แผ่นใบ
แรงเสียดทานสถิต
แอมพูลลา
โคบอลต์ (II) คลอไรด์
โนโทคอร์ด
โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์
โวลต์
ไซโคลซิส
ไมโครวิลลัส, ไมโครวิลไล
ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและแห้ง
การประจุไฟ
กรดอินทรีย์
กราฟแบบซิกมอยด์
การกระจายที่เบ้ทางขวา
การทดลอง
การสั่นพ้อง, เรโซแนนซ์
การเติบโต
กำลังสองสมบูรณ์