DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ครีบอก
ภาษาอังกฤษ : pectoral fin
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

รยางค์ที่อยู่ใกล้บริเวณหัวของปลา มี 1 คู่ ทำหน้าที่พยุงลำตัวปลาและช่วยในการเคลื่อนที่

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ครึ่งเซลล์
คลาส
คลื่นตามขวาง
คลื่นเหนือเสียง
ความคิดคล่อง
ความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัว
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี)
ความยาวคลื่น
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
ความเร็วเฉลี่ย
คอรันดัม
คาร์บอนมอนอกไซด์
ค่าความร้อน
จำนวนเชิงซ้อน
ชัตเตอร์
ซิตรัลลีน
ดาวพุธ
ด้านสิ้นสุด
ตัวเลขฐานสิบ
ถุงไข่แดง
ทไวนิงสเตม
น้ำกระด้างถาวร
ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ไฟฟ้า
ปริมาณฐาน
ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์
พันธะโคเวเลนต์มีขั้ว
ฟังก์ชันคงตัว
ภูเขาไฟ
ยอดเกสรเพศเมีย
ระบบประสานงาน