DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เพลวิส
ภาษาอังกฤษ : pelvis
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

ส่วนที่เป็นโคนของท่อไต มีรูปร่างคล้ายกรวย ทำหน้าที่รับน้ำปัสสาวะภายในไต แล้วถ่ายให้แก่ท่อไต

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)