DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เพอริสตัลซิส
ภาษาอังกฤษ : peristalsis
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การหดตัวของกล้ามเนื้อของทางเดินอาหาร ซึ่งหดตัวเป็นช่วง ๆ ติดต่อกัน ทำให้อาหารเคลื่อนที่และช่วยในการย่อยอาหาร

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)