DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ภาวะเข้าหาแสง
ภาษาอังกฤษ : positive phototropism
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

ภาวะที่สิ่งมีชีวิตเอนหรือเคลื่อนที่เข้าหาแสงสว่าง เช่น ลำต้นพืชด้านที่ได้รับแสงจะเจริญน้อยกว่าด้านที่ไม่ได้รับแสง ลำต้นจึงโค้งเอนเข้าหาแสง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)