ส่วนของอวัยวะ รับสัมผัส ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รับความรู้สึก ทำหน้าที่รับสัมผัสสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง แล้วส่งกระแสประสาทไปยังระบบประสาทส่วนกลาง อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" /> ส่วนของอวัยวะ รับสัมผัส ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รับความรู้สึก ทำหน้าที่รับสัมผัสสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง แล้วส่งกระแสประสาทไปยังระบบประสาทส่วนกลาง อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" /> ส่วนของอวัยวะ รับสัมผัส ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รับความรู้สึก ทำหน้าที่รับสัมผัสสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง แล้วส่งกระแสประสาทไปยังระบบประสาทส่วนกลาง อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : หน่วยรับความรู้สึก
ภาษาอังกฤษ : receptor
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย : หน่วยรับความรู้สึกส่วนของอวัยวะ รับสัมผัส ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รับความรู้สึก ทำหน้าที่รับสัมผัสสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง แล้วส่งกระแสประสาทไปยังระบบประสาทส่วนกลาง
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)