DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ไส้ตรง, ลำไส้ใหญ่ปลาย
ภาษาอังกฤษ : rectum
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

ส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำหน้าที่รวบรวมกากอาหารพร้อมที่จะถูกขับถ่ายออกเป็นอุจจาระ� ลำไส้ตรงของคนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)