DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ใช้น้อย, ลดการใช้
ภาษาอังกฤษ : reduce
หมวดวิชา : เทคโนโลยี
ความหมาย : ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดขยะหรือมลพิษน้อย เช่น หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดที่ใช้ครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ หรือมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ใยแก้ว
ไข
ไคนีซิส
ไซเล็ม, เนื้อเยื่อลำเลียง
ไดอะแฟรม
ไนตริไฟอิงแบคทีเรีย
ไฟลัม
ไรโบส
ไอออนบวก, แคตไอออน
ไฮฟา
ไฮเดรตไอออน
การประจุไฟ
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
กรดแอสคอร์บิก
กระแสสลับ (เอซี)
กล่องเสียง
การกระจายสัมพัทธ์
การดึงไอออน
การผสมพิจารณาสองลักษณะ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การแผ่รังสีความร้อน
ของเหลวที่กรองได้
คลอโรพลาสต์
ความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว
ความเค้นตามยาว
คาบ
จำนวนนับ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ดินดอนสามเหลี่ยม