DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : จรวด
ภาษาอังกฤษ : rocket
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน �อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)