DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : อวัยวะรับความรู้สึก
ภาษาอังกฤษ : sense organ
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

โครงสร้างที่มีหน่วยรับความรู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอกหรือภายใน �ได้แก่ จมูก ตา หู ลิ้น และผิวหนัง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)