DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ดิน
ภาษาอังกฤษ : soil
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ� เกิดจากส่วนผสมของแร่ธาตุต่าง ๆ�ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงและสลายตัวของเปลือกโลกกับอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้น ๆ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)